Frisk hud genom ett rökfritt liv

Tobak röks av alla sorters människor i olika samhällsklasser. Det är ingen tvekan om att det är en av de allra största riskerna för vår hälsa. Trots att många känner till alla de sjukdomar samt de andra negativa aspekterna rökning kan medföra ser vi rökning fortfarande lustigt nog som ett relativt normalt beteende.

Rökning […]