Vikten av fotvård

Problem med fötterna kan snabbt försämra livskvalitén och göra det svårt att göra även enkla vardagliga sysslor. Allt detta gör det extra viktigt att ta hand om huden på sina fötter, inte minst för den sociala aspekten.

Illaluktande fötter

Ett mycket vanligt problem man kan ha med sina fötter är att de luktar […]