Förändringar i huden med åren

Som vi åldras är det mycket i kroppen som förändras, en del snabbare än andra. Huden genomgår tydliga förändringar som åren går och det kan vara att veta vad man kan förvänta sig i framtiden.

Vi är alla olika

Till att börja med är det värt att påpeka att genetiska anlag och miljöpåverkningar också kan spela en stor roll i hur huden förändras. Medan somliga kommer att få mycket synliga förändringar med tiden kommer en del se betydligt mildare resultat av åldrandet.

Tidiga ålderstecken

Redan när vi är i tjugoårsåldern börjar delar av huden bli tunnare och formationen av fina linjer är inte ovanligt kring 25-årsåldern. Mängden kollagen i huden börjar även avta sakta med säkert.

Rynkor börjar synas

Rynkor kommer som ett resultat av minskad elasticitet och mindre mängd fukt i huden. En anledning bakom den minskade fuktmängden är att huden producerar mindre hyaluronsyra. De första tecken på detta börjar normalt sett uppstå när vi är kring 30.

Bildningen av färre cellen

Som vi kommer upp i 40- och 50-årsåldern bildas färre celler och befintliga celler börjar också att krympa. Som resultat av detta blir huden ofta torrare och strävare. Sårläkningen försämras också, samtidigt som risken för hudinfektioner går upp. Det är också vanligt att se åldersfläckar börja dyka upp på huden.

Huden blir allt tunnare och känsligare

Under årtiondena efteråt förnyas huden allt långsammare och leder till ytterligare försämringar av både sårläkningen och elasticiteten. Ett område som drabbar somliga extra mycket är ögonlocken som kan bli väldigt hängiga och leda till ett trött utseende. En del väljer dock att korrigera detta med exempelvis ögonlocksplastik. Åldersfläckar börjar också uppstå lättare, dels för att UV-ljuskänsligheten har ökat.